8.4.2021 10:30

Af 60. ársfundi seðlabankans

Sextugasti ársfundurinn var haldinn þriðjudaginn 6. apríl án þess að hann setti sama svip á fréttir og fjölmiðla og áður var.

Árum og áratugum saman var ársfundur Seðlabanka Íslands viðburður sem vakti þjóðarathygli og ræður sem þar voru fluttar vöktu umræður um stöðu þjóðarbúsins.

Sextugasti ársfundurinn var haldinn þriðjudaginn 6. apríl án þess að hann setti sama svip á fréttir og fjölmiðla og áður var. Þetta er ekki til marks um að mikilvægi bankans eða ákvarðana sem teknar eru af stjórnendum hans skipti minna máli en áður. Fjölmiðlun hefur hins vegar breyst fyrir utan að stóratburðir á við jarðelda og heimsfaraldur eiga nú huga allra fjölmiðlamanna.

446f47cd52f8651692bafda035af35e1Þá ræður einnig viðhorfinu til þess sem gerðist á ársfundinum að þessu sinni að vel gengur. Enginn átti von á því að þar yrðu boðaðar aðgerðir sem myndu valda stórbreytingum í hagkerfinu.

Það er til marks um hve vel hefur til tekist við stjórn efnahagsmála á einu ári heimsfaraldurs að enginn bíður með öndina í hálsinum eftir því sem gerist á ársfundi seðlabankans. Stýrivextir bankans hafa aldrei verið lægri. Gjaldeyrisforðinn er nægur. Allar grunnstoðir eru öruggar og þess eins er beðið að gefið verði grænt ljós til að unnt sé að hefja nýja sókn til að minnka atvinnuleysið, helsta vágestinn eins og málum er háttað um þessar mundir.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sagði meðal annars í ræðu á ársfundinum:

„Góð staða ríkissjóðs og styrk hagstjórn síðustu ára hafa gert okkur kleift að nýta ríkisfjármálin með mun markvissari hætti en áður hefur þekkst til að styðja við heimili og fyrirtæki og undirbúa okkur undir viðspyrnuna. Góð staða Seðlabankans og farsælt samspil stjórnar efnahags- og peningamála hefur sömuleiðis hjálpað til. Seðlabankinn hefur lækkað vexti sem nú eru þeir lægstu í lýðveldissögunni og beitt öðrum stjórntækjum sínum á borð við sveiflujöfnunarauka og bindiskyldu til að tryggja aðgengi að lausu fé sem hefur stutt við fyrirtæki og dregið úr greiðslubyrði margra heimila sem er mikið lífskjaramál. [...]

Við sjáum árangurinn af markvissum sóttvarnaraðgerðum og öflugum aðgerðum ríkissjóðs nú birtast í minni niðursveiflu en óttast var í fyrstu og betri horfum til framtíðar og ég er sannfærð um að þegar birtir til verðum við fljótari á fætur að nýju.“

Í þessum orðum birtist samhljómurinn í máli forsætisráðherra og Bjarna Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráðherra, sem hlýtur að verða þungamiðja umræðna um stöðu þjóðarbúsins á þessu kosningaári og stefnuna sem fylgt verði eftir þingkosningarnar 25. september 2021.

Það þarf engan að undra að stjórnarandstaðan reyni að halda sér á floti í umræðum um dægurmál og það sem hæst ber í fréttum hverju sinni þegar staðið er eins vel að efnahagsstjórninni og hér er lýst. Stjórnarandstaðan getur ekki boðið neinn betri kost í efnahags- og ríkisfjármálum. Hún getur ekki heldur boðið öryggið og stöðugleikann sem einkennt hefur stjórnarhætti ríkisins frá árinu 2017.