15.12.2016 11:30

Fimmtudagur 15. 12. 16

Í fréttum ríkisútvarpsins sagði í gær:

„Aldrei hafa fleiri sótt um hæli á Íslandi í einum mánuði og nú í nóvember. Alls bárust 255 umsóknir um hæli, sem er meira en allt árið 2014. Mikil fjölgun hefur orðið á hælisumsóknum undanfarna mánuði, mest meðal fjölskyldufólks frá Makedóníu og Albaníu. Í nóvember sóttu 180 manns frá Makedóníu um hæli. Útlendingastofnun leggur áherslu á að hraða afgreiðslu mála fólks frá þessum ríkjum, en samkvæmt tölfræði stofnunarinnar hefur enginn frá Albaníu né Makedóníu fengið hæli á þessu ári.

„Í dag er málsmeðferðartíminn í þessum forgangsmálum hjá okkur í kringum 20-27 daga,“ segir Þorsteinn Gunnarsson, sviðstjóri hjá Útlendingastofnun.“

Enginn sem þekkir til mála í Makedóníu eða Albaníu skilur hvað knýr fólk þaðan til að fljúga alla leið til Íslands. Að baki hljóti að vera annarlegur, hulinn tilgangur. Hér hefur áður verið lýst hver hann er: 1. Að dveljast hér á landi í nokkra mánuði á kostnað íslenskra skattgreiðenda. 2. Að stunda svarta atvinnu á meðan á dvölinni stendur. 3. Að nýta sér íslenska heilbrigðisþjónustu.

Þetta vita allir sem vilja vita en samt grípa stjórnvöld ekki til enn harðari úrræða en gert hefur verið til að stöðva straum þessa fólks til landsins. Ástæðan er ekki síst sú að frá alþingi, fjárveitingarvaldinu, kemur enginn þrýstingur í þá veru að stöðva þessa ásókn í skattfé almennings. Aukafjárveitingar eru samþykktar án umræðu vegna móttöku fólksins en menn velta fyrir sér hverri krónu þegar rætt er um fé til að gæta landamæranna á viðunandi hátt.

Fjölgun þessara hælisleitenda sem eiga engan lögmætan rétt til að fá vernd hér má rekja til þess að um þetta leyti árið 2015 gerðist sá einstæði atburður að alþingismenn gripu fram fyrir hendur útlendingastofnunar, hnekktu lögmætri afgreiðslu hennar og samykktu með lögum ríkisborgararétt fyrir albanska fjölskyldu sem stofnunin hafði neitað um leyfi til að dveljast í landinu með vísan til laga og reglna um hælisleitendur.

Að slegið hafi verið nýtt met í nóvember ætti í sjálfu sér ekki að koma á óvart ef til þess er litið að þeir sem hvetja fólkið til Íslandsfarar og hagnast ef til vill á henni segi því að rétt fyrir jól ár hvert samþykki alþingi Íslendinga lög um ríkisborgararétt og þess vegna sé rétti tíminn til að fara til landsins nú í von um fá nafn sitt og fjölskyldu sinnar inn í lagatextann.