8.6.2017 12:15

Forseti Íslands krafðist rannsóknar á starfsháttum alþingis

Taldi forseti nauðsynlegt að rannsaka hvort alþingi hefði staðið rétt að málum við afgreiðslu tillögu dómsmálaráðherra um dómaraefnin!


Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, sendi frá sér sérstaka yfirlýsingu í dag, 8. júní, í tilefni þess að hann undirritaði skipunarbréf 15 dómara við Landsrétt „tveimur sólarhringum eftir að mér bárust þau í hendur“, segir forsetinn og tekur fram það sem öllum er ljóst sem þekkja stjórnskipun íslenska lýðveldisins „að forseti er ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og lætur ráðherra framkvæma vald sitt“. Í yfirlýsingunni nefnir forseti að sú staða geti „þó vissulega komið upp að forseti þurfi að íhuga hvort hann vilji staðfesta stjórnarathafnir“. Nefnir hann sem dæmi að forseti verði var við augljósar villur í skjölum sem honum eru afhent og krefjist leiðréttingar á þeim.

Ekkert slíkt var á döfinni í þessu tilviki. Taldi forseti nauðsynlegt að rannsaka hvort alþingi hefði staðið rétt að málum við afgreiðslu tillögu dómsmálaráðherra um dómaraefnin! Fól hann forsetaritara að kalla á gögn frá skrifstofu alþingis um málsmeðferð þingsins. Skrifstofan leggur öll gögn vegna atkvæðagreiðslna í hendur forseta þingsins og taldi að sjálfsögðu rétt að málum staðið og í samræmi við þingskapalög. Hvað varð til þess að forseti Íslands hóf þessa rannsóknarvinnu vegna skjala sem fyrir hann voru lögð á réttan hátt?

Jú, að lögfræðingar hefðu lýst „yfir efasemdum um að rétt hefði verið að málum staðið, að vísu einatt með fyrirvara um að málsatvik lægju ekki fyllilega ljós fyrir“. Í öðru lagi vísaði forseti til einkennilegs texta sem birtist á netinu með hvatningu til hans um að verða ekki við skyldu sinni til að undirrita skjölin. Í þriðja lagi „hafði Jón Þór Ólafsson, alþingismaður og 3. varaforseti Alþingis, samband við mig og lýsti efasemdum um lögmæti atkvæðagreiðslunnar“ segir forseti.

Af þessum orðum má ráða að orð Jóns Þórs vegi þyngra en ella þar sem hann situr í forsætisnefnd alþingis. Að þingflokkur Pírata veiti honum umboð til þess og aðrir þingmenn samþykki er til marks um virðingarleysi fyrir alþingi. 

Jón Þór heldur áfram að vaða villu og reyk í þessu dómaramáli í Morgunblaðinu í dag þegar hann segir Ólaf Ragnar hafa neitað að skrifa undir þingrofstillögu Sigmundar Davíðs í apríl 2016 og þess vegna geti Guðni Th. neitað að skrifa undir skipun dómaranna. Fyrir utan að samanburðurinn er út í hött er þess að geta að Ólafur Ragnar sá aldrei annað en „ríkisráðstöskuna“ og embættismennina sem með hana komu.

Ólafur Ragnar valdi hins vegar sama kost og James Comey, þáv. forstjóri FBI, gerði eftir samtöl við Donald Trump að grípa til varúðarráðstafana. Comey skrifaði tafarlaust minnisblöð um samtölin en Ólafur Ragnar efndi til blaðamannafundar strax og Sigmundur Davíð hafði kvatt hann.