7.8.2015

Þjóðaröryggi - skortur á greiningu og áhættumati

Grein í Morgunblaðinu 7. ágúst 2015Í lögum um almannavarnir frá árinu 2008 er mælt fyrir um að almannavarna- og öryggismálaráð skuli undir formennsku forsætisráðherra móta stefnu stjórnvalda til þriggja ára í senn. Ráðið samþykkti slíka stefnu í fyrsta sinn á fundi sínum 24. júní 2015 og gildir hún fyrir árin 2015 til 2017.  Sama dag skrifaði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra undir stefnuskjalið. Þar er á 68 blaðsíðum að finna megináherslur fyrir málefnasvið almannavarna og skrá  um 42 aðgerðir fyrir öryggi samfélagsins í víðu samhengi.


Í skýrslunni er að finna skilgreiningu á því sem fellur undir almannaöryggi annars vegar og þjóðaröryggi hins vegar. Þar segir: „Almannaöryggi lýtur að öryggi einstaklinga og þjóðfélagshópa, gildum og grunnvirkjum samfélagsins. Til samanburðar er á hinn bóginn litið svo á að þjóðaröryggi snúist um mat á öryggi og fullveldi landsins. Er þá einkum horft til hugsanlegra ógna frá öðrum ríkjum eða ríkjabandalögum, auk skipulagðra glæpasamtaka og hryðjuverkasamtaka.“


Um svipað leyti og hin greinargóða stefna um almannaöryggi birtist veltu þingmenn í utanríkismálanefnd alþingis fyrir sér hvort þeir ættu að afgreiða úr nefndinni tillögu utanríkisráðherra til þingsályktunar um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. Niðurstaða þeirra var að gera það ekki. 

Á opinberum vettvangi hefur ekki verið skýrt hvers vegna tillagan um þjóðaröryggisstefnu liggur óafgreidd. Nærtæk skýring er að nefndarmönnum hafi þótt áhættumatið að baki henni, það er frá árinu 2009, úr sér gengið miðað við framvindu öryggismála og vaxandi spennu vegna áreitis Rússa í garð Úkraínumanna og innlimunar Krímskaga í Rússland.

Enginn her


Skilgreina má þjóðaröryggi á þann veg að þar líti menn einkum til hervarna en við almannavarnir sé stuðst við borgaralegar stofnanir. Skapist hættuástand tvinnast þetta þó saman eins og sést af samvinnu yfirvalda lögreglu og hers í átökum við hryðjuverkamenn eða þegar her er kallaður til aðstoðar í stórfelldum náttúruhamförum.


Íslenska ríkið ræður ekki yfir her heldur styðst alfarið við borgaralegar stofnanir til að gæta almannaöryggis og þjóðaröryggis. Þátttakan í NATO er á „borgaralegum forsendum“ eins og segir í tillögunni að þjóðaröryggisstefnu og þar er treyst á að varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 „tryggi áfram varnir Íslands“, það er að bandarískur her komi landi og þjóð til varnar.

Við brottför bandaríska varnarliðsins í september 2006 var gripið til ýmissa ráðstafana af hálfu íslenska ríkisins. Samþykkti alþingi til dæmis varnarmálalög snemma árs 2008. Í þeim er rætt um „varnartengd verkefni“ þegar vísað er til hernaðarlegra mála og falla þau undir utanríkisráðuneytið. Var Varnarmálastofnun komið á fót undir handarjaðri þess í byrjun júní 2008. Hún var lögð niður 1. janúar 2011 en áður höfðu eftirlits- og varnartengd verkefni hennar verið flutt undir embætti ríkislögreglustjóra og Landhelgisgæslu Íslands, borgaralegar stofnanir sem starfa á ábyrgð innanríkisráðherra.


Óljós ábyrgð


Um svipað leyti og núverandi ríkisstjórn var mynduð í maí 2013 sendi ríkisendurskoðun frá sér skýrslu til alþingis. Ber hún heitið Verkefni fyrrum Varnarmálastofnunar og þar er  forsætisráðuneytið meðal annars hvatt til að „beita sér fyrir lausn á ágreiningi utanríkisráðuneytis og innanríkisráðuneytis um fyrirkomulag þeirra verkefna sem Varnarmálastofnun sinnti áður, einkum þess hluta þeirra sem Landhelgisgæsla Íslands sinnir nú.“


Ríkisendurskoðun segir einnig:


„Mikilvægt er að stjórnsýsluleg, fjárhagsleg og fagleg ábyrgð fari saman og að valdmörk séu skýr. Það stuðlar að betri og einfaldari stjórnunarháttum og er m.a. nauðsynlegt skilyrði fyrir markvissa stjórnun verkefnanna, hagkvæma og skilvirka framkvæmd þeirra og öflugt eftirlit með þeim.“


Árið 2014 var formlegur samningur undirritaður á milli innanríkis- og utanríkisráðuneytisins um ráðstöfun verkefna og samráðsferli ráðuneyta í öryggis- og varnarmálum. Í umsögn Nexus, rannsóknarvettvangs fyrir öryggis- og varnarmál, til utanríkismálanefndar vegna þjóðaröryggisstefnunar, segir að samningurinn hafi hvorki verði birtur almenningi né borinn undir alþingi. Telja höfundar umsagnarinnar þetta óviðunandi. Til þess að tryggja að ný þjóðaröryggisstefna Íslands sé framkvæmanleg og árangursrík þurfi að finna þverpólítíska sátt um ábyrgð og ráðstöfun verkefna, alþingi verði að leggja blessun sína yfir þá sátt.

Hér skal áréttað sem segir í umsögninni frá Nexus að gagnrýnisvert sé að „pólitískt forræði, og þar með ábyrgð, skuli liggja hjá öðrum ráðherra en þeim sem fer með framkvæmdina“.  Þarna er vikið að mörkum milli utanríkisráðherra og innanríkisráðherra og bætt við: „Það hlýtur að kalla á vandkvæði við stjórnun fjárveitinga og ber ekki vott um vandaða stjórnsýslu þar sem framkvæmd og ábyrgð ber að haldast í hendur.“

Skortur á greiningu

Ef til vill veldur ekki einungis gamalt áhættumat þingmönnum vandræðum við afgreiðslu þjóðaröryggisstefnunnar heldur einnig hin óljósa stjórnsýslulega ábyrgð. Skortur á skýrum ákvæðum um ábyrgð er jafnan til vandræða í stjórnsýslunni. Þegar öryggi þjóðarinnar er annars vegar er nauðsynlegt að vanda sérstaklega til verka.

Borgaralegar stofnanir ríkisins á sviði öryggismála styðjast við greiningardeildir. Lögregla við greiningardeild ríkislögreglustjóra og almannavarnir við hóp vísindamanna. Nýlega var til dæmis minnt á ábendingu Páls Einarssonar jarðeðlisfræðings vegna hættu frá Heklugosi fyrir flugumferð. Samgöngustofa virðist að vísu hafa þau ráð að engu.

Hið einkennilega er að innan stjórnkerfisins er tómarúm þegar kemur að mati á hættum sem falla undir þjóðaröryggi. Utanríkisráðuneytið býr ekki yfir neinni sérþekkingu á því sviði. Úr þessum vanda verður ekki leyst með því að stofna eitthvert þjóðaröryggisráð heldur ber mat á þessu sviði að vera hluti af starfi almanna- og öryggismálaráðs og pólitíska ábyrgðin að hvíla á innanríkisráðherra.