26.10.2001

Norsk hús á Íslandi - á norsku


Seminar om
norske hus på Island
Nordens Hus
26. oktober 2001.


Det er med stor fornøyelse jeg kan åpne dette idéseminaret om norske hus på Island. Et seminar som arrangeres med det formål å legge forholdene til rette for et samarbeid mellom norske og islandske eksperter på bevaring av den kulturarv om bor i husene til de norske kjøpmenn og handlingens menn som flyttet hit til Island for cirka 200 år siden. Men de kom ikke hit alene; de tok med seg bolig- og handelshus, og senere ble slike bygninger importert hit i større omfang, og islandske snekkere dro også til Norge for å lære bygningskunst eller arkitektur.

I tillegg til at dette er et spennende prosjekt, så er det to hovedgrunner til at dette seminaret holdes her i dag. For det første er det den store interesse som Norges ambassadør på Island, Kjell H. Halvorsen, har for denne saken, og for det andre at det norsk-islandske kulturfondet har gjort kjent at det vil støtte dette prosjektet i år 2002 og 2003.

Jeg vil få takke ambassadøren spesielt for at han har fulgt opp saken på denne fine måten, og for å ha fått i stand samarbeid med den norske institusjonen Norge 2005 som har gjort det mulig med oppstart av prosjektet nå i høst ved å finansiere dette seminaret. Det viser tydelig den interesse som nordmennene har for å bevare den del av sin kulturhistorie som ligger i disse husene her på Island.

Norges og Islands historie har gjennom tidene hatt så mye felles, at det ikke er mulig i en kort tale å komme inn på alt det. Vi har også mesteparten av denne historien bevart i håndskrifter og bøker, helt fra Snorre Sturlason begynte å skrive historien om de norske kongene i Heimskringla for cirka 800 år siden på Reykholt i Borgarfjörður. På Reykholt arbeider vi islendinger i dag for å legge forholdene for forskning så godt til rette som mulig, og ikke minst i den hensikt å pleie den felles litterære kulturarv fra middelalderen som vi islendinger har bevart.

Den tidens hus er ikke blitt bevart, og derfor er de synlige minner fra denne tiden ikke så mange. I stedet har man på noen steder bygget kopier av de gamle; nå sist to gamle norske hus: Auðunnarstofa på det gamle bispesetet Hólar í Hjaltadalur på Nord-Island, og en stavkirke på Vestmannaeyjar. Begge disse husene er blitt bygget med støtte, både praktisk og økonomisk, fra norske parter.

Når det gjelder de norske husene som er temaet for dette seminaret her i dag, er det ikke nødvendig å snakke om hypoteser. Disse husene kan vi se på mange steder, og de viser hvor ambisiøse deres eiere var. Det er gledelig at det nå settes i gang en organisert undersøkelse av denne delen av den islandske og norske bygningshistorie. Den vil bli et nytt bidrag til historien om den islandske byggekunst der Hörður Ágústsson med sine undersøkelser og bøker har gjort et banebrytende arbeid som ikke kan vurderes høyt nok.

Jeg vil også benytte denne anledning til å minnes og takke. Det var i august 1994 som den norske kulturminister Åse Kleveland informerte min forgjenger Ólafur G. Einarsson om de norske myndigheters beslutning om det første bidraget til det norsk-islandske kulturfondet. Et fond som ble opprettet i anledning av 50-årsjubileet for den islandske republikken dette år.

Siden har fondet støttet mange og viktige prosjekter som har gitt gode resultater. Jeg vil først nevne Musikk for alle - islandske skolekonserter, som i dag er i stadig vekst, og som først kom i gang med støtte fra dette fondet. Videre vil jeg nevne kirkekunstutstillingen som ble åpnet i Det islandske nasjonalmuseet i 1997, utstillingen ”Samtidens speil” i Det islandske nasjonalgalleriet i 1998, Snorrastofa i Reykholt, utgivelsen av islandske barnebøker i Norge og utstillingen dette år av verkene til islandske billedkunstnere på Henie-Onstad kunstgalleri. I tillegg kan nevnes støtte til Handverksregisteret på Lillehammer i forbindelse med byggingen av Auðunnarstofa.

Dette er alt sammen betydningsfulle og gode prosjekter som har bidratt til å styrke samarbeidet mellom Norge og Island på kulturområdet. Med det håp at det samme vil gjelde også for prosjektet Norske hus på Island, erklærer jeg dette seminaret for åpnet.