7.11.2000

Heimasíða Norðurlandaráðs
Heimasíða Norðurlandaráðs og
Norrænu ráðherranefndarinnar
7. nóvember 2000
I dag åbnes formelt fjerdje version af Nordisk ministerråds og Nordisk Råds hjemmeside. Denne nye hjemmeside skulle være enklere for de besøgende at finde rundt i da grafikken og lay-outen er gjort lettere end i den gamle hjemmeside.

Internettet er et meget spændende fenomæn. Det giver individerne mulighed for at hente information på en enkel og hurtig måde værende nærmest hvor som helst: siddende hjemme i stuen, på arbejdspladsen, på biblioteket, ude i naturen. Ja, det er næsten ligegyldigt hvor man er så længe man har en datamaskine koblet til Internettet via telefonen. Den bærbare computer og mobil-telefonen åbner endnu flere muligheder.

Teknikken gør det muligt at lagere næsten ubegrænset af information, men kunsten er at organisere den på en måde som gør den tilgængelig for brugeren og let at finde rundt i. Det er også vigtigt at grafikken ikke er for tung og avanceret.

En hjemmeside kan give fantastik gode muligheder til at have direkte kommunikation med tusinder mennesker og for at formidle viden og information hurtigt og uden mellemled. Tilgang til information er et vigtigt element i styrkelse af demokratiet og friheden, noget som alle de nordiske lande lægger meget stor vægt på.

Den nye nordiske hjemmeside er et sted hvor nordboer kan ikke kun finde information om det nordiske samarbejde i regi af Nordisk ministerråd og i regi af Nordisk Råd. Der kan de også finde information om nordiske forhold i almenhed da det er sørget for koblinger til adskillige andre hjemmesider. “Norden på tale” er overskriften for denne indgang til fakta over Norden.

Brugen af Internettet øger stadigt. En ny undersøgelse i Island viser at 65% af hjemmene har tilgang til Internettet. Omkring 77% af Islændinge har tilgang til datamaskine som er koblet til Internettet. I løbet af de sidste 12 måneder er der sket en stigning på 10%. Det er ingen forskel mellem mænd og kvinder hvad angår tilgang til Internet, men undersøgelsen viser at mænd bruger Internettet markant mere end kvinder. I gennemsnit bruger mænd Nettet i mere end 5 timer om ugen og kvinder i omkring 4 timer. Sandsynligvis er forholdene noget lignende i de andre nordiske lande, selvom Islændinge er eventuelt noget i fronten i brug af Internettet.

Med dette store brug af Internettet må man håbe at mange vil finde vej til den nordiske hjemmeside for at drage nytte af den rige information som der findes.

Det er mig en stor glæde at erklære denne nye nordiske hjemmeside formelt åben. Jeg håber den bliver til stort gavn for Nordboer og for det nordiske samarbejde.