7.3.2008

4. forstöðumannafundur dóms- og kirkjumálaráðuneytisins.

Hótel Sögu, 7. mars,2008.

Starfsumhverfi.

Flutningur verkefna.

Stækkun umdæma.

Alþjóðavæðing.

Fjármál.

Flutningur verkefna.

Ríkisborgaramál.

Þjóðskrá.

Skönnun þinglýsingarskjala.

Stækkun umdæma.

Stærri lögregluumdæmi.

Sérstakir lögreglustjórar.

Endurskoðunarnefnd að ljúka störfum.

Alþjóðavæðing.

Útlendingamál.

Landamæravarsla.

Löggæsla.

Landhelgisæsla.

Frumvörp fyrir
alþingi.

Lög um meðferð sakamála og um nálgunarbann.

Almannavarnalög – neyðarsímsvörun.

Útlendingalög.

Eignaupptaka – alm. hgl.

Kirkjugarðafrumvarp.

Aðild að Haag-samningnum, meðferð einkamála.

Frumvörp í
þingflokkum.

Varalið lögreglu.

Breyting á lögum um ættleiðingar.

Breyting vegna norræna hjúskaparsamningsins.

Frumvörp til vinnslu
á vegum ráðuneytis.

Millidómstig, milliliðalaus sönnunarfærsla, nefnd, formaður Ragna Árnadóttir.

Vopnalög, nefnd, formaður Pétur Guðgeirsson.

Happdrættislög, nefnd, formaður Páll Hreinsson.

Lagabreytingar um þjóðskrá, ráðuneyti.

Byggingar.

Stækkun Kvíabryggju, fangelsis á Akureyri og Litla Hrauns.

Lögreglustöð/fangelsi höfuðborgarsvæðinu.

Lögreglustöð Suðurnesjum.

Dóm- og ákæruvaldshús Reykjavík.

Löggæsluáætlun
2007 til 2011.

Sætir árlegri endurskoðun.

Lögregluembætti marki eigin leiðir.

Ríkislögreglustjóri gerir árangursstjórnunarsamning.

Ytra og innra starf lögreglu.

Mikil virðing fyrir lögreglu.

Landhelgisáætlun.

Drög að þriggja ára áætlun liggja fyrir.

Nýtt varðskip 2009.

Ný flugvél 2009.

Þrjár nýjar þyrlur.

Gjörbreytt umhverfi.

Fangelsismálaáætlun.

Unnið að árangursstjórnunarsamningi.

Framtíðaráætlun í smíðum.

Barátta við fíkniefni.

Flutningur fanga til heimalands.

Rafræn ökklabönd.

Schengenmálefni.

Euoropol

Eurojust

Cepol

Frontex

Prüm

Stækkun Schengensvæðisisns – upplýsingakerfi.

Verkefni í Brussel.

Rafræn stjórnsýsla.

GoPro skjalastjórnunarkerfið.

Pappírslausar þinglýsingar.

Þinglýsingagrunnur fyrir skip, loftför og lausafé.

TMD

Upplýsingatækninefnd ráðuneytis.

Ýmis mál.

Löggæsluskóli.

Viðbúnaðaráætlun gegn hættu af sýklum, eitri og geislaefnum.

Lækkun málskostnaðar, rannsóknarkostnaðar, nefnd frá 2006.

Sáttamiðlun.

Tetra-fjarskiptakerfi.

Vefrit.

 

 

Öryggismál og alþjóðatengsl.

Skýrsla um víðtækar öryggisráðstafanir.

Heimsóknir: Frakkland, Danmörk, Noregur, Bandaríkin, Bretland.

Grænland.

Fyrirlestraferðir.