10.1.2007

Søren Gade, Danmarks forsvarsminister.

Middag i Ráðherrabústaðurinn, den 10. januar 2007. 

Jeg byder Jer alle velkommen til bords og håber at vi kan tilbringe en hyggelig aften sammen.

 

Det er mig en særlig ære at byde forsvarsminister Søren Gade velkommen. Jeg mindes med glæde og taknemmelighed hvor godt jeg blev modtaget af ham og det danske forsvar i juni 2005.

 

Vi drøftede fælles anliggender og interesse for at manifestere det udstrakte og gode samarbejde som Danskere og Islændinge har omkring søfartens sikkerhed i farvandene fra Færøerne til Grønland.

 

Det er os en særlig glæde at Søren Gade nu kommer til Island for at undertegne en overenskomst herom. Samarbejdets betydning er ikke formindsket siden vi mødtes i København. Jeg tror tværtimod at betydningen er vokset efter de ændringer som skete i slutningen af september sidste år, da de amerikanske forsvarstropper blev trukket fra Island.

 

Vi Islændinge har ikke nogen egne militær- eller forsvarsstyrker og af den grund kan vi ikke indgå gensidige forsvarsoverenskomster med andre nationer. Vi vil fortsat stole på forsvarsaftalen med USA og de forsvarsstrategiske planer som er udarbejdet for at sikre landet mod krigstilfælde.

 

Opgaverne ved varetagelsen af borgernes sikkerhed her i landet har også ændret sig, således at rollen hos politimyndigheder til søs og lands er vokset.  De civile opgaver hos dem som udfører inspektion, eftersøgning og redning i havområderne fra Færøerne til Island og til Grønland, vil blive voksende i de kommende år.

 

Luksuslinere med tusinder af turister ombord kommer i stadig voksende grad til Island og skibene vover sig nærmere isranden ved Grønland end nogen sinde før. Desuden vil skibsfarten af tankere med olie og gas stadig blive hyppigere i de farvande, som danske og islandske skibe kontrollerer.

 

Hvis der indtræffer en større katastrofe hos disse skibe så vil opgaven blive så enorm,  at ikke noget enkelt land kan klare følgerne og derfor vil der kræves samarbejde fra flere hold. Jeg tillader mig at se dette i et perspektiv hvor Islændinge og Danskere bliver en slags kernepartnere i disse havområder og det er netop dette som vi vil understrege med vorers undertegnelse om bord i inspektionsskibet Triton i morgen.

 

Jeg kan godt forvisse Jer, gode danske gæster, om at hele den islandske befolkning fulgte med i sorg i den tragiske episode da Jan Nordskov Larsen af Triton mistede livet under en redningasaktion her ved landet lidt før jul.

 

Jeg takker kommandørkaptajn Ulf Berthelsen og hans besætning i Triton for den  mod som de udviste da som mange gange før, og samtidig vil jeg tilkendegive min stolthed med indsatsen hos helikopterstyrken hos Den Islandske Kystbevogtning.

 

I et interview med kommandørkaptajn Berthelsen i anledning af dette havari udtrykte han det således at dette havde været et meget godt eksempel på det gode samarbejde mellem det danske søværn og den islandske kystbevogtning, og sagde følgende ordret: „Først blev vi bedt om at assistere, og senere viste det sig at vi intet kunne gøre. Det endte så med at de reddede os. Dette samarbejde var særdeles godt og jeg tror at begge parter finder det meget vigtigt.”

 

Ja, jeg understreger, at begge parter finder dette samarbejde meget vigtigt og jeg ser Søren Gades besøg netop som en bekræftelse heraf.

 

Jeg hæver mit glas og byder ham og jer alle gode gæster velkomne til denne middag ved at udbringe en skål for samarbejdet mellem vores tapre sø- og redningsfolk og venskabet mellem vores lande.